Orientační běh - naše hobby
Orienteirunglauf - unser Hobby
 
Projekt přeshraniční spolupráce realizovaný v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.
Grenzüberschreitendes Kooperationsprojekt im Rahmen von INTERREG V-A Österreich-Tschechische Republik.
 
Realizátor projektu:   Ausländischer Partner:

Popis projektu:
Projekt je zaměřen na rozvoj příhraniční spolupráce ve sportovní oblasti - orientačním běhu. Projekt je zaměřen na zlepšení sportovně technického vybavení pro uskutečňování soutěží v orientační běhu, prohloubení kontaktů členů partnerských oddílů, vytvoření podmínek pro navázání kontaktů dalších oddílů orientačního běhu.

Projektbeschreibung:
Der Inhalt des Projektes ist die Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich der Sportart Orientierungslauf. Das Projekt konzentriert sich auf die Verbesserung der sportlichen und technischen Ausrüstung für die Durchführung von OL-Wettkämpfen, die Vertiefung der Kontakte von Mitgliedern der Partnerklubs und die Schaffung von Bedingungen für die Kontaktaufnahme mit anderen OL-Klubs.
 

Aktivity projektu:
- 11.5.2019 společný závod v Rakousku
- vytvoření OB mapy pro závod 24.8.2019
- 24.8.2019 společný závod v  CZ
Projektaktivitäten:
- 11.5.2019 Gemeinsamer Wettkampf in Österreich
- Erstellen einer OL-Karte für den Wettkampf am 24.8.2019
- 24.8.2019 Gemeinsamer Wettkampf in CZ
 
Realizační tým:
            Josef Rychtecký
            Radek Teringl
            Marcela Gottfriedová
Implementierungsteam:
            Alois Mair
            Max Wagner
            Elfi Wagner