Jak na závodě
- účast kategorii N

Start v kategorii „N“ není ničím omezen. „N“ = nábor. Je možná účast jednotlivců i různorodých skupin (dospělí, děti, muži, ženy).
Úkolem účastníka je najít podle mapy stanovený minimální počet libovolných kontrol zakreslených do mapy. Nalezení kontroly si označuje do startovního průkazu. Do času ukončení akce nebo do stanoveného času pobytu na trati se musí vrátit zpět do místa prezentace, cíle. Tuto formu orientační běžci používají jako jednu s tréninkových metod - „Scorelauf“. Pořadatel může stanovit další dodatečné podmínky. Např. Úkolem závodníka je do stanoveného časového limitu po odstartování (např. 60 minut) sezbírat při hledání kontrol co nejvíce bodů. Každá kontrola má nějakou bodovou hodnotu. Závodník bodovou hodnotu každé kontroly zná. Při překročení časového limitu se za každou načatou minutu strhává xx bodů ze součtu bodů nalezených kontrol.

Prezentace Příprava před startem Na startu Na trati V cíli
Tisková verze - pdf
Prezentace
Po příjezdu do místa závodu je nutné zajít na místo prezentace účastníků. Na prezentaci oznámíte pořadatelům svůj zájem o účast na závodě v kategorii „N“. Zaplatíte vklad a od pořadatelů obdržíte startovní průkaz a případně také mapu se zakreslenými kontrolami, případně je mapa vydávána až v místě startu. Není nutné platit vklad za každou osobu, která půjde na trať. Vklad se platí za každý startovní průkaz. Pokud úspěšně absolvujete závod, tak v cíli za startovní průkaz obdržíte odměnu. Pokud se závodu zúčastníte ve skupině a chcete každý dostat v cíli odměnu, uhraďte vklad a vyzvedněte si startovní průkaz pro každého účastníka skupiny.

Příprava před startem
Důkladně si přečtěte "Informace pro závodníky" týkající se kategorie „N“. Zejména věnujte pozornost:
-   vzdálenosti startu od místa prezentace
-   času ukončení akce
-   kolik kontrol musíte minimálně najít
-   je-li časový pobyt pro hledání kontrol od startu
-   další podmínky pro hodnocení výsledku závodu
-   jaký je způsob startu (hromadný, kdy kdo přije na start)
-   jak se dostanete na start je-li mimo místo prezentace.
Před odchodem si vyplňte startovní průkaz, tj. do pole „jméno“ napište čitelně své příjmení a jméno, do pole „TJ“ obec vašeho bydliště.
Kdy mohu jít hledat kontroly?
Startující v kategorii „N“ mohou začít hledat kontroly okamžitě po obdržení mapy. Protože mapa nemusí začínat v místě prezentace je nutné přijít do místa startu. Stačí přijít do místa startu. V tomto případě je v informacích pro závodníky uvedena vzdálenost z místa prezentace na start.
Jak dlouho můžu hledat kontroly?
Kontroly můžete hledat jak dlouho chcete. Pokud chcete po ukončení akce obdržet odměnu, musíte se ale vrátit do doby ukončení akce.
Jak dlouhou mám trať? Jaké jsou mé kontroly?
Délku trati si volí každý sám podle kontrol, které se rozhodne najít. Na mapě je zakresleno více kontrol, než je požadovaný počet nalezených kontrol. Startující v kategorii „N“ nemají k dispozici popisy kontrol.

Na startu
Startující v kategorii „N“ který obdržel mapu již při prezentaci nemusí procházet startem. Zakreslený start je jen informací, kde je start na mapě. Start je zakreslen trojúhelníkem. Start je vždy zakreslen. Pokud jste při prezentaci neobdrželi mapu, oznamte svůj příchod na start pořadatelům. Pořadatelé vám dají vám mapu se zakreslenými kontrolami a můžete vyrazit na trať.

Na trati
Trať
Trať je na mapě zakreslena červenou barvou. Místo startu je označeno trojúhelníkem. Cíl je označen dvojitým kroužkem. Cíl nemusí být na mapě zakreslen. Pokud není cíl zakreslen je shodný s místem prezentace. Místo umístění kontroly je označeno jednoduchým kroužkem. Vlastní kontrola je přesně ve středu kroužku. Před zahájením hledání první kontroly si rozmyslete pořadí, v jakém budete kontroly hledat. Můžete si tím ušetřit spoustu času, absolvovat kratší trať. Pořadí kontrol již volíte sami. Totéž platí o počtu kontrol. Zpět, pokud chcete obdržet diplom a případnou účastnickou odměnu, se musíte vrátit do času ukončení akce. Uvědomte si, že vám není měřen čas. Čas ukončení akce a minimální počet nalezených kontrol je pro vás jediným limitem. Tempo postupu mezi kontrolami si volíte sami. Stačí jen sledovat mapu, nezabloudit, „nekufrovat“. Do cíle můžete přijít později či vůbec nepřijít. Pokud do prostoru cíle přijdete již po jeho uzavření (čas uzavření cíle bude zveřejněn v "Informacích pro závodníky"), máte smůlu.
Jak vypadá kontrola ?
Kontrola je červenobílý lampión s kleštičkami pro označení průchodu kontrolou. Provedení kontroly a případně i velikost lampiónu může být různá. Na obrázcích jsou dvě různé varianty. Pokud bude současně v prostoru současně probíhat klasický závod v orientačním běhu, může se vyskytovat vybavení kontroly jako je na obrázku vpravo. Jinak bude vybavení kontroly jako je na pravém obrázku, lampión a kleštičky na provázku. U prezentace bude zpravidla umístěna vzorová kontrola.
Značení průchodu kontrolou.
Nalezení kontroly si značíte do startovního průkazu mechanickými kleštičkami. První kontrolu do pole s označení „1“, druhou do pole s označením „2“ atd. Startovní průkaz dejte mezi bodec a dosedací plochu. Dejte si pozor na to abyste neznačili průchod kontrolou do již vyplněného pole. Kleštičky stiskněte, bodce do průkazu vyděrují nějaký obrazec. Na každé kontrole mají kleštičky jiný obrazec. Po označení kontroly pokračujte v hledání další kontroly. Sledujte čas, aby jste včas přišli do cíle.

V cíli
Cíl je na mapě označen dvojitým kroužkem. Není-li na mapě cíl nakreslen, je v místě prezentace. Pořadatelům v cíli oznamte svůj příchod z trati a předejte jim svůj startovní průkaz. Pořadatelé zkontrolují splnění úkolu. Při splnění podmínek ihned obdržíte odměnu. Mapa vám zůstává. Projitím cílem a obdržením odměny vaše účast na závodě skončila.