Mapa pro orientační sporty

     Mapa pro orientační sporty je nejpřesnější mapou dané oblasti. Mapy si většinou vytváří sportovci sami. Mapy jsou zpracovány podle mapového klíče IOF (Mezinárodní federace orientačního běhu). Oproti turistickým mapách je rozdíl ve využití tří barev (bílá, zelená, žlutá). Bílá a zelená barva představují les. Bílou se znázorňuje průchodný les, zelenou hustota lesa. Čím je zelená sytější, tím je les hustší, hůře průchodný. Žlutou barvou se znázorňuje otevřený prostor, pole, louky, paseky. Na mapě najdete daleko více terénních (jámy, rýhy apod.), objektových (posed, krmelec, studna, kámen) a porostových (hustota lesa, výrazné stromy apod.) detailů než na ostatních druzích map.
     Všechny druhy map (turistické, autoturistické, atd.) mají sever na horním okraji mapy. Stejně tomu je i u map pro orientační sporty. Pro přesnou orientaci mapy na sever pomocí buzoly a zejména pak pro určení azimutu dalšího postupu jsou u map pro orientační sporty přes celou mapu nakresleny severní směrníky, modrá čára. Na severním konci může být pro rychlejší orientaci severní směrník ukončen šipkou. Severní směrník může být přerušen z důvodů čitelnosti dalších objektů v modré barvě.

Základní značky mapového klíče IOF :


legenda .jpg              legenda .pdf

 

Buzola

   Buzola je jedinou technickou pomůckou kterou mohou účastníci soutěže v některém z druhů orientačních sportů v průběhu soutěže používat. Delší strana základové desky, případně rovnoběžné čáry s delší stranou základové desky, slouží ke spojení bodů pro určení azimutu. Čáry na  otočné části k srovnání se severními čarami na mapě. Po určení azimutu k dalšímu kontrolnímu stanovišti pak šipka určuje směr postupu.